Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Promowanie produktów branży kosmetycznej za granicą – rozwój eksportu firmy PPH BIM.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej mających szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
• podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 566 700.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 425 025.00 PLN
Beneficjent: PPH BIM Sławomir Jeglejewski

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa PPH BIM.

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
• podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 225 800.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 169 350.00 PLN
Beneficjent: PPH BIM Sławomir Jeglejewski